Prva registracija

ŠTA JE POTREBNO ZA PRVU REGISTRACIJU VOZILA?

Za prvu registraciju vozila potrebno je obratiti se teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici MUP-a prema mestu prebivališta vlasnika vozila. Postupak umesto Vas može obaviti i opunomoćeno lice, na tehničkom pregledu.

Da bi obavili prvu registraciju, tj. upisali Vaše vozilo u jedinstveni registar vozila, potrebno je da podnesete sledeću dokumentaciju: 

Registracioni list

 • Ne stariji od 30 dana, koji overava privredno društvo nakon izvršenog tehničkog pregleda.
 • Ukoliko prvi put produžavate registraciju za vozilo koje je NOVO kupljeno i registrovano prošle godine, dobra vest je da se vozilo ne mora podvrgavati tehničkom pregledu ni druge godine, već dobijate nalepnicu sa Potvrdom za registraciju koju Vam izdaje prodavac na osnovu dokumentacije proizvođača, odnosno sertifikata o saobraznosti.
Futrola za dokumenta sa logotipom i osveživač vazduha sa logotipom REMOT I SERVIS DOO Novi Sad koji visi sa retrovizora u automobilu

Polisa osiguranja vozila od autoodgovornosti

 • U MUP se predaje drugi primerak polise, kao i dokaz o uplaćenoj premiji.
 • Osiguranje od autoodgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje pokriva troškove pričinjene trećem licu, ukoliko do saobraćajne nezgode dođe Vašom krivicom.
 • Na koje sve načine možete osigurati Vaše vozilo, vozača i putnike, pogledajte u sekciji osiguranja.
 • Za putovanja po Srbiji nije potrebno, ali je za putovanje u mnoge zemlje i dalje neophodno imati važeći zeleni karton.

Dokaz o vlasništvu vozila

 • Kao dokaz o vlasništvu služe račun, ugovor o kupovini, ugovor o poklonu, pravosnažno rešenje o nasleđivanju, pravosnažna presuda o utvrđivanju vlasništva ili drugo zavisno od Vašeg konkretnog slučaja.
 • Ukoliko je vozilo iz uvoza, potrebno je uz račun priložiti i dokumentaciju o poreklu (eventualne inostrane fakture ako ih ima, dokaz o izmirenim carinskim obavezama i potvrdu o tome kako je vozilo ušlo u zemlju).

Dokaz o identitetu vlasnika

 • Fizička lica predaju na uvid važeću ličnu kartu, ili očitanu ličnu kartu vlasnika ukoliko zahtev i dokumentaciju predaje opunomoćeno lice (dokaz o identitetu može biti lična karta za stranca, odnosno putna isprava ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci).
 • Pravna lica predaju kopiju rešenja iz APR -a (ili drugi dokaz o upisu u registar nadležnih organa ukoliko nisu upisani u APR), a zahtev može predati samo ovlašćeni zastupnik ilinjegov opunomoćeni.

Dokaz o uplati propisanih troškova

 • Za prvu registraciju vozila. Iznos neophodnih troškova za prvu registraciju možete videti na tehničkom pregledu a za samu uplatnicu možete se obratiti ili nadležnoj policijskoj stanici ili ovlašćenom tehničkom pregledu koji se bavi izdavanjem registracionih nalepnica.