Produženje registracije

ŠTA JE POTREBNO ZA PRODUŽENJE REGISTRACIJE?

Za produženje registracije Vašeg vozila potrebno je obratiti se teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici MUP-a prema mestu prebivališta vlasnika vozila, ili – još jednostavnije – obratiti se tehničkom pregledu ovlašćenom za izdavanje registracionih nalepnica.

Postupak umesto Vas može obaviti i opunomoćeno lice.

Futrola za dokumenta sa logotipom i osveživač vazduha sa logotipom REMOT I SERVIS DOO Novi Sad koji visi sa retrovizora u automobilu

Registracioni list

  • Ne stariji od 30 dana, koji overava privredno društvo nakon izvršenog tehničkog pregleda.
  • Ukoliko prvi put produžavate registraciju za vozilo koje je NOVO kupljeno i registrovano prošle godine, dobra vest je da se vozilo ne mora podvrgavati tehničkom pregledu ni druge godine, već dobijate nalepnicu sa Potvrdom za registraciju koju Vam izdaje prodavac na osnovu dokumentacije proizvođača, odnosno sertifikata o saobraznosti.

Polisa osiguranja vozila od autoodgovornosti

  • Osiguranje od autoodgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje pokriva troškove pričinjene trećem licu, ukoliko do saobraćajne nezgode dođe Vašom krivicom.
  • Na koje sve načine možete osigurati Vaše vozilo, vozača i putnike, pogledajte u sekciji osiguranja.

Dokaz o vlasništvu vozila

  • Kao dokaz o vlasništvu prilikom produženja registracije služi saobraćajna dozvola (predaje se original na uvid, ne može samo očitana).

Dokaz o identitetu vlasnika

  • Fizička lica predaju na uvid važeću ličnu kartu, ili očitanu ličnu kartu vlasnika ukoliko zahtev i dokumentaciju predaje opunomoćeno lice (dokaz o identitetu može biti lična karta za stranca, odnosno putna isprava ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o  odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci).
  • Pravna lica predaju kopiju rešenja iz APR- a (ili drugi dokaz o upisu u registar nadležnih organa ukoliko nisu upisani u APR), a zahtev može predati samo ovlašćeni zastupnik ilinjegov opunomoćeni.

Dokaz o uplati propisanih troškova

  • Za produženje registracije vozila. Za iznos neophodnih troškova se možete obratit našim zaposlenima.