Kupoprodajni ugovor

Ovo su koraci koje treba da preduzmete:

1. Sastavite kupoprodajni ugovor
  • Ugovor možete sastaviti u nekoj od agencija za registraciju i prenos vlasništva, ili preuzeti obrazac kupoprodajnog ugovora i sami ga popuniti.
Žena upisuje podatke na radni nalog, a ispred nje stoji čovek sa ključem od vozila u ruci, iza koga se vidi vozilo u servisu REMONT I SERVIS DOO Novi Sad
2. Overite ugovor kod notara
  • Neophodno je da kod notara budu prisutni i prodavac i kupac.
  • Umesto prodavca može prisustvovati ovlašćeno lice  prodavca, sa originalnim primerkom ovlašćenja za prodaju vozila.
  • Ugovor se najčešće overava u tri primerka, po jedan za notara, prodavca i kupca.
  • Ukoliko prodavac i kupac žive u različitim mestima, može i svako u svom mestu da overi potpis.
3. Uplatite porez na prenos apsolutnih prava
4. Izradite novu saobraćajnu dozvolu
  • Saobraćajna dozvola treba da glasi na kupca – novog vlasnika vozila.
  • Dok čekate izradu nove saobraćajne dozvole, novi vlasnik će dobiti potvrdu o registraciji vozila sa kojom može da upravlja vozilom.
5. Promenite registarske tablice ako je to potrebno