Pogodnosti za registraciju vozila osoba sa invaliditetom

Osoba sa invaliditetom - grafički simbol

Kako se dobija umanjenje iznosa?

Da biste ostvarili prava na oslobođenje ili umanjenje iznosa, potrebno je priložiti potvrdu o invaliditetu. Potvrda se izdaje licima koja imaju neposobnost donjih ekstremiteta od 60% ili više; i licima sa 80% i više procenata (opšteg) telesnog oštećenja.

KOJE POGODNOSTI POSTOJE PRILIKOM PLAĆANJA?

Situacija se razlikuje kod svih stavki koje plaćate prilikom registracije vozila, te navodimo po tipovima stavki registracije.

  • Invalidi rada, rata i civilni invalidi imaju pravo na 10% popusta kod zaključenja osiguranja od autoodgovornosti.

  • Porez na upotrebu – invalidi ne plaćaju kod prvog vozila koje se registruje u toku
    kalendarske godine.

  • Porez na upotrebu – ne naplaćuje se ni za vozila koja pripadaju organizacijama osoba sa invaliditetom osnovane sa ciljem pružanja pomoći licima sa invaliditetom, koje su registrovane u skladu sa zakonom – za vozila prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova.

  • Porez na upotrebu – ne naplaćuje se ni za putničko u vlasništvu zakonskog zastupnika dece ometene u razvoju.

  • Komunalna taksa – situacija zavisi od opštine prebivališta vlasnika, u nekim opštinama se taksa ne naplaćuje (npr. u svim beogradskim opštinama), u nekima 5% od punog iznosa ili neki simboličan fiksni iznos (209 dinara u Novom Sadu).