Kada možete izvršiti tehnički pregled

Futrola za dokumenta sa logotipom i osveživač vazduha sa logotipom REMOT I SERVIS DOO Novi Sad koji visi sa retrovizora u automobilu

Redovan godišnji tehnički pregled

  • Može se izvršiti najranije 30 dana pre isteka važenja
    registracije, odnosno datuma na registracionoj nalepnici.

Redovni šestomesečni tehnički pregled

  • Se mora obaviti pre isteka roka od šest meseci od dana
    početka važenja saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice.
  • Redovni šestomesečni tehnički pregled se može obaviti najranije 15 dana pre isteka napred navedenog roka.

Vozač koji vozilo dovozi dužan je da sa sobom ponese:

  • Saobraćajnu dozvolu vozila
  • Ličnu kartu (bez obzira da li je vozilo u vlasništvu pravnog ili fizičkog lica)
  • Prethodnu polisu osiguranja od auto odgovornosti za vozilo koje se dovozi