Odjava vozila

Devojka sa osmehom u automobilu

KADA SE VRŠI ODJAVA VOZILA?

  • Odjava se vrši tipično prilikom kupoprodaje vozila, kada kupac i prodavac nisu iz istog registracionog područja.
  • Drugi razlog je kada vlasnik ne želi dalje da registruje dato vozilo.

Za odjavu vozila se ne plaćaju takse.

KO MOŽE IZVRŠITI ODJAVU VOZILA?

Odjavu vozila može izvršiti samo vlasnik koji je na saobraćajnoj dozvoli, odnosno lice koje vlasnik za to opunomoći. U izuzetnim slučajevima, ako je vlasnik preminuo, odjavu vozila može izvršiti bračni drug ili drugo lice iz prvog naslednog reda.

Za odjavu vozila potrebno je priložiti:

  • registracioni list
  • saobraćajnu dozvolu
  • registarske tablice

ŠTA AKO VAM JE ISTEKLA REGISTRACIONA NALEPNICA?

  • Rok važenja registracione nalepnice je godinu dana
  • Prilikom svake registracije vozila dobijate novu nalepnicu
  • Novu nalepnicu možete dobiti najranije 30 dana pre isteka važeće nalepnice
  • Istekla registraciona nalepnica predstavlja saobraćajni prekršaj za koji je predviđena kazna od 10.000 dinara
  • Ako je rok važnosti registracione nalepnice istekao za više od 60 dana, saobraćajna policija će oduzeti registarske tablice radi uništenja, i protiv vlasnika podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, gde je predviđen iznos od 10.000 – 20.000 dinara.